top of page

מוצרים ושירותים

בימי שגרה, פארמה מדיקל עוסקת במגוון מוצרי ציוד רפואי ותמרוקים.

בתקופה זו של ״ימי קורונה״ אנו ממשיכים לספק את המוצרים שלנו בשוטף, אך בעיקר מתמקדים באלו הנדרשים לתקופה כזו ובפרט ציוד מגן, כפפות, מסכות, ציוד הנשמה, ערכות בדיקה, אמצעי ניקוי וחיטוי ועוד.

בשל הידע המקצועי והניסיון שלנו להשיג את המוצר המבוקש ולספק אותו, אנו פועלים מול מספר רב של ספקים במגוון תחומים ובפרק זמן קצר יודעים ומצליחים להשיג ולספק את המענה הנדרש.

השאירו פרטים

Chart & Stethoscope
bottom of page