top of page

בהתאם לתקנה (8) בתקנות הרוקחים (תמרוקים), התשע"ג - 2013 של משרד הבריאות, לא יוביל או יאחסן אדם תמרוק אלא בעסק שקיבל רישיון תמרוקים כללי מאת המנהל המאשר כי התמרוקים מאוחסנים ומובלים בתנאים שאינם פוגעים באיכותם, בטיחותם וכי מתקיימות בו דרישות תקנות אלה.

 

על פי נוהל 68 בדרישות למתן רישיון כללי לאחסון ושיווק תמרוקים של משרד הבריאות, אחסון תמרוקים יעשה במקום בעל רישיון עסק לשיווק, או לייצור ושיווק תמרוקים או בית מסחר לתרופות.

 

​אנו בפארמה מדיקל משכירים שטחים לאחסון מוצרי קוסמטיקה (תמרוקים) אשר יבטיח את בטיחות ואיכות מוצרי הקוסמטיקה שלך ויספק לך ראש שקט.

אחסנה

של תמרוקים

השאירו פרטים

Chart & Stethoscope
bottom of page